Introducing our great Parent Resources!

Simply click on an image to view each of our supplier’s pages!


Brainline

Brainline is an innovative, quality-driven online school, providing home education for Grade R – 12.


Wingu Academy

Wingu Academy offers an internationally recognised British curriculum, (stage 1-9, International GCSE and AS/A levels).


Daydreamers: storytelling for Juniors (ages 10-13)

Daydreamers is a storytelling course. It’s as simple as that. Designed for 10 to 13 year olds, it is easy to understand, easy to follow and – more importantly – it gives you permission to Daydream.

So perhaps it is an experience, rather than a course. With 12 Lessons over 6 Modules, the course comes complete with interactive and beautifully designed Workbooks, and a short video for each Lesson. The Workbooks give you instruction, provide examples, and get your creative juices flowing with comprehensive – yet easy to do – exercises.


Academic Success Achievers (ASA)

Academic Success Achievers (ASA) is a Private Tuition Agency based in Centurion, Gauteng. ASA provides one-on-one and group tuition in the comfort of your home or through online sessions. We offer assistance to students in all grades in the NSC curriculum (IEB & CAPS) as well as the British curriculum (Cambridge).


Nukleus Onderwys

Nukleus Onderwys is ‘n lesmateriaal-verskaffer wat hom beywer vir die daarstelling van kwaliteit, volksbehoudende en waarheidsgedrewe lesmateriaal van hoë standaard aan die Afrikaner-volkskinders.
Nukleus het sy bestaan te danke aan ‘n aantal onbaatsugtige lede wat ‘n saak aangepak het, nie met die oog op winsbejag nie, maar as offergawe aan ons hemelse Vader met die uitsluitlike doel om ons kinders te beskerm en op te voed binne die vaste beginsels wat Sy Woord vir ons daarstel. Dit is om hierdie rede dat Nukleus daarna streef om lesmateriaal van die hoogste gehalte vir die Afrikaner-volkskinders daar te stel. Nukleus is dus onderwys vir die Afrikaner-volk tot eer van die God van Abraham, Isak en Jakob en roem onbeskaamd op ons vaste geloof en vertroue in ons Almagtige Vader.